Wie we zijn

Bij Bonanza draait
het om mensen

Onze Kracht, Onze Mensen

Bij Bonanza draait het om mensen. Het succes van het bedrijf hangt daarom grotendeels af van de prestaties van onze medewerkers.
Het is deze overtuiging die ons motiveert om voortdurend te investeren in goed werkgeverschap en een positieve werkcultuur.

Wij vinden het belangrijk om te investeren in flexibele, betrokken, competente, gelukkige en gezonde medewerkers. Medewerkers die niet alleen bijdragen aan hun eigen ontwikkeling maar die ook hun relevante kennis, vaardigheden en competenties blijven ontwikkelen voor de arbeidsmarkt in brede zin.
Bonanza Group biedt haar medewerkers een stimulerende werkomgeving en faciliteert hun ontwikkeling door middel van een breed scala aan opleidingen en trainingen. Dit biedt medewerkers in alle divisies en lagen van de organisatie de mogelijkheid om hun talent te ontwikkelen.
2 lachende jonge vrouwen in hoofdkantoor Bonanza group pc werk aan het verrichten

Onze Waarden

Onze waarden vormen de grondslag voor alles wat we doen.
Waarden geven richting aan de manier waarop we ons gedragen en beslissingen nemen, wat belangrijk voor ons is, hoe we werken en wat ons onderscheidt van de concurrentie.

Laten zien hoe we iets doen, is net zo belangrijk als laten zien wat we doen.
Het is logisch dat we net zo gericht in onze eigen mensen investeren als in onze klanten. Immers, onze mensen zijn de sleutel tot ons succes en de reden dat we erkend worden als toonaangevend in de sector.

We zullen onze mensen altijd met respect behandelen en investeren in hun ontwikkeling.
2 lachende jonge vrouwen met kartonnen logo dozen van Sellent, Bonanza group, SOS Healthcare en Serve4Glory

Diversiteit & Inclusie

Bij Bonanza zetten we ons vanaf de oprichting bewust in voor een divers en inclusief personeelsbeleid. De voordelen van een divers en inclusief personeelsbestand voor organisaties liggen voor de hand.
De organisaties zijn financieel succesvoller, kunnen beter innoveren, zijn creatiever en hebben meer tevreden werknemers. Maar de effecten van een divers en inclusief bedrijf op werknemers gaan verder dan de bedrijfsresultaten. De voordelen hiervan dragen ook bij tot de groei van mensen, tot een beter wederzijds begrip en dus tot een meer inclusieve wereld voor iedereen.
Wij zetten actief in op het bevorderen van vrouwen in leiderschap en dit is slechts de eerste stap. Deze cultuuromslag zal leiden tot meer gelijke aanwerving en promotie voor andere ondervertegenwoordigde groepen. Divers leiderschap leidt ook tot een meer inclusieve cultuur en zorgt ervoor dat iedereen leiders heeft die hen kunnen inspireren.
Serve4Glory consultants die IT infrastructuur profielen aan het rekruteren zijn

Compliance & Ethiek

Bonanza Group beantwoordt aan de normen als het gaat om ethiek, gegevensbeleid en maatschappelijke en milieu-verantwoordelijkheden.
Onze verantwoordelijkheid nemen is zowel een kwestie van afspraken naleven als van gedrag.

Als het gaat om compliance, voldoet Bonanza Group aan alle regels waaraan grote bedrijven moeten voldoen. Een evident voorbeeld is de regelgeving rond dataprivacy.
Maar ook: ons gedrag moet onze ethische, maatschappelijke en milieuambities weerspiegelen.

Aangezien ons bedrijf in essentie een people's business is, spreekt het voor zich dat een sterke gedragscode, bedrijfsethiek en integriteit bij het leiden van ons bedrijf een wezenlijk onderdeel van ons bestuur is.
Paralegal medewerkster aan de trappen van het gerechtsgebouw (vlinderpaleis) te Antwerpen

CEO Liesbet Sterkendries

Dynamiek en visionair in één persoon. Als eigenaar staat Liesbet in de frontlinie, gecoverd door de gekende ICT groep Cronos.
De voorbije jaren groeide Bonanza Group snel, maar wel doordacht en berekend.

Liesbet staat voor een vlakke structuur, werkplezier, transparantie en ondernemerschap.

Groeien is prima als er ook tijd is om te bloeien. Bedrijven kunnen floreren als er geïnvesteerd wordt in de cultuur en de identiteit.

Die uitingen van ontplooiing zijn goed voor de sfeer, teamspirit, trots, fun, inspiratie, winning mood en de uitstraling naar de markt.
Bij Bonanza gaan groei en bloei hand in hand.
Bonanza group CEO Liesbet Sterkendries aan het werk in kantoor met zicht op Antwerpse Boerentoren